Jdi na obsah Jdi na menu
 

O projektu

2. etapa odpočinkové a relaxační zóny - lesní park U vyhlídkového stořáru

Projekt řeší 2. etapu odpočinkové a relaxační zóny lesního parku U vyhlídkového stožáru. V návaznosti na areál v okolí rozhledny U Jakuba  je umístěn lesopark s doprovodným a zábavným programem (tajná chodba, věže s opevněním, prolézačky, bludiště, hřiště, pódium, bike park ..) a v jeho okolí také dvě nové naučné stezky.

NAUČNÉ STEZKY

Krásnou přírodou v malebném prostředí České Kanady provedou návštěvníky dvě nové naučné stezky, které jsou určeny pro všechny věkové kategorie, od těch nejmenších až po seniory. Hlavní náplní stezek je ukázat dnešní mladé generaci, že se celý svět netočí jen okolo mobilních telefonů, tabletů, počítačů, videoher a jiných elektronických vymožeností, které sice na straně jedné lidem ukazují celý svět jako na dlani, ale na druhou stranu je omezují v tom, že si neuvědomují, že žijí ve světě, kde jsou obklopováni nádhernou přírodou, kterou je třeba trochu blíže poznat a naučit se ji vnímat a chránit, aby byla zachována i dalším generacím.

Procházka naučnou stezkou je také výborným tipem na výlet pro ty, kteří se rádi o přírodě dozvědí nové a zajímavé informace, ale i pro ty, kteří si zde své znalosti chtějí jen oživit. Po celé délce stezek jsou rozmístěny informační tabule s odpočívadly a herními prvky. Na první stezce je celkem 11 zastávek a na druhé 5 zastávek, přičemž se jednotlivé informační a interaktivní panely na daných zastávkách budou zaobírat konkrétním místem a tématem.

Velkým lákadlem stezek jsou překrásné kaskády rybníků. Je jich zde vybudováno celkem dvacet a jsou doplněny drobnými tůněmi. Přesto, že zde byly vybudovány teprve nedávno, působí, že jsou již mnoho let nedílnou součástí krajiny. Tyto rybníky zde neplní jenom estetický a krajinotvorný prvek, ale zadržují zde také spousty vody z dešťových srážek a z odtávání sněhu. Tím se snaží investor poukázat na to, čím se dnes nešetří, čeho je málo a čeho v budoucnu bude velmi málo a co následujícím generacím bude chybět - voda! Tyto kaskády jsou hojně navštěvované v zimních i letních měsících, a to jak z důvodu ojedinělého zpracování, tak i se záměrem možnosti příjemného vykoupání.

Dále se na stezce mohou návštěvníci pokochat obřími bludnými kameny z doby ledové. Jeden z takových naleznou i u další zajímavé zastávky – u skalního útvaru Ďáblova prdel. Zde se budou moci dočíst i něco o vzniku těchto přírodních úkazů a o ostatních zajímavých kamenech a balvanech v okolí. Zároveň budou po cestě výletníci informováni o světě vodních živočichů, u mysliveckého posedu zase o práci myslivců o ochraně a lovu zvěře apod.

Během návštěvy této stezky návštěvníci zavítají také k nově vybudovanému vyhlídkovému stožáru (rozhledně U Jakuba), který nabízí návštěvníkům pohled na Českou Kanadu z ptačí perspektivy. Tato stavba s výškou 40,7 m je nejvyšší vyhlídkovou stavbou z dřevěných lepených profilů a druhou nejvyšší dřevěnou stavbou tohoto druhu v České republice. Rozhledna je tak kromě svého původního určení také využívaná například i profesionálními a dobrovolnými hasičskými sbory a integrovanými záchrannými systémy k tréninku ochrany majetku a záchraně lidských životů.

LESOPARK

V okolí rozhledny U Jakuba je rozmístěno několik dětských herních prvků, které jsou zakomponovány do repliky starého slovanského opevnění doplněné bludištěm, tajnou chodbou, bike parkem a dalšími prvky. To vše je umocněno výsadbou různých dřevin do smíšeného lesa, kde jsou jednotlivé druhy označeny tabulkami a celá tato plocha funguje jako poznávací les. Na tomto místě se turisté mohou také občerstvit a zakoupit upomínkové předměty. K dispozici je také WC, které slouží i pro imobilní návštěvníky. A aby si zde rodiče, prarodiče a ostatní doprovody našich nejmenších mohli odpočinout, je zde pro děti vybudováno mnoho herních prvků. V hlavní sezoně zde jsou pro výletníky připravené rozličné akce jako například dětské dny, přednášky, ukázky starých řemesel a mnoho dalších. Tyto přednášky budou organizovány nejen pro náhodné turisty, ale i pro školy v přírodě, seniory a rovněž toto místo bude využíváno jako přírodní učebna, právě pro zmiňované hasičské sbory s přímou možností vyzkoušet si tuto práci v reálu.

Celý projekt je navržen tak, aby se lidé všech věkových kategorií dozvěděli spoustu zajímavostí či si vyzkoušeli interaktivní herní prvky. Věříme, že díky příjemné procházce a posezení v přírodě na čerstvém vzduchu si zde odpočinou senioři i dospělí od každodenního shonu. U jednotlivých zastávek s naučnými tabulemi jsou totiž umístěna odpočívadla s posezením. Pro děti, ale i dospělé, jsou k dispozici různé interaktivní herní prvky, při kterých se děti setkají s různými přírodními materiály, vyzkouší si své znalosti o krajině, zvířatech i rostlinách. U jednotlivých zastávek si také budou moci návštěvníci vyzkoušet svou fyzickou zdatnost na různých herních prvcích jako například chůze na nízkých kůlech, chůze po lávce, šplhání po laně, ručkování a mnoho dalších. Pro snazší orientaci budou po celé délce stezek rozmístěné směrové ukazatele. Celý systém stezek a odpočinkové a relaxační zóny je bezplatný, bude naučný, praktický a hlavně bude podporovat pohyb a pobyt v přírodě a tím zvyšovat vědomosti a fyzickou kondici u všech vrstev obyvatel. Taktéž je napojen na již vybudované cyklostezky, stezky pro koně a běžecké tratě v České Kanadě. Zároveň je průkopníkem v tomto oboru a v současné době jako jediný tohoto druhu a rozsahu v  České Kanadě.

mmr_cr_rgb.jpg2. etapa odpočinkové a relaxační zóny - lesní park U vyhlídkového stožáru byla pořízena za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.